Τρόποι πληρωμής

  1. Για προϊόντα προσφοράς η πληρωμή είναι προκαταβολικά με τη παραγγελία
  2. Γα είδη εισαγωγής από Ευρώπη 50% προκαταβολή και με την παράδοση τα υπόλοιπο 50%
  3. Για είδη εισαγωγής εκτός Ευρώπης 60% προκαταβολή και με την παράδοση το υπόλοιπο 40%
  4. Κατόπιν ειδικής συμφωνίας με την εταιρεία μας

Στοιχεία συνεργαζόμενης τράπεζας

ALPHA BANK

Λογαριασμός  151 00 2002 0124 413

IBAN: GR 61 0140 1510 0200 2012 413

BIC: CRBAGRAA